Volgen

Afbeeldingen plaatsen.

 

Om uw (product)afbeeldingen te plaatsen gaat u met de muis naar rechtsboven en klikt u op “Afbeelding & bestandsbeheer”. Vervolgens kiest u het tabblad “Uploaden”. Daar ziet u drie opties om bestanden te downloaden, U kiest voor de bovenste “Productafbeeldingen en klikt op “Selecteer bestand”. U kunt er voor kiezen om uw plaatjes stuk voor stuk in te laden, maar het is ook mogelijk om meerde tegelijkertijd te uploaden, middels een zip file. De individuele plaatjes mogen niet groter zijn dan 256 mb en de zipfile niet groter dan 3 mb.

 

Wanneer de productplaatjes zijn geplaatst, moet u in de excellijst de naam van de deze plaatjes opnemen, anders worden ze niet getoond in de productlijsten. U kunt er ook voor kiezen om de hele url op te nemen in uw excellijst. U kunt de URL achterhalen, door het plaatje vergroot weer te geven en daarna op het plaatje te rechtsklikken en de optie “afbeeldings-URL kopiëren” te selecteren. Hoe u het plaatje vergroot weergeeft is afhankelijk van de schermlayout. Wanneer de afbeeldingen klein worden weergegeven, klikt u op het oogje rechts. Als de afbeeldingen groot worden weergegeven, gaat u met de muis over het plaatje en klikt op “voorvertoning”. Vervolgens kunt u deze URL in de Excel plakken bij het juiste product.

 

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk